Tulpen

Archief

 • Tentoonstelling ‘Piet Boendermaker mecenas van de Bergense School’

  Piet Boendermaker expoVan 20 februari tot en met 31 mei 2015 vond de tentoonstelling ‘Piet Boendermaker mecenas van de Bergense School’ plaats in Stedelijk Museum Alkmaar. Lies Netel verzorgde de inhoudelijke samenstelling van de exposite, schreef de zaalteksten en de audiotour. Ze sprak de audiotour sprak ze ook in.

 • 26.5.’44 Transport aus Beregowo
  26.5.'44 Transport 2007
  26.5.’44 Transport, 2007

  In maart 2015 presenteerde de Vriendenkring Herengracht i.s.m. Castrum Peregrini en het Genootschap Nederland Duitsland de expositie ‘26.5.’44 Transport aus Beregowo een serie van dertien olieverf schilderijen van Wolfgang Ebert’. Tijdens de opening gaf Lies Netel een inleiding over de expositie en het leven van Wolfgang Ebert (1927). Als afsluiting was Lies Netel gespreksleider van een inhoudelijk programma n.a.v. de culturele betekenis van de schilderijenreeks ‘26.5.’44 Transport aus Beregowo ‘.
  Zie voor meer achtergrond informatie:  www.castrumperegrini.org/26-5-44-transport-aus-beregowo-wolfgang-ebert

 • Tentoonstelling ‘Collectie Jef Diederen’
  Unit 7 lade
  Jef Diederen, Les sens commun 47, 2000, collectie Museum van Bommel van Dam

  Van 28 januari tot en met 30 augustus 2015 vond de tentoonstelling ‘Collectie Jef Diederen’ plaats in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Lies Netel schreef voor de begeleidende catalogus het essay: ‘Ruimte scheppen met gevoel voor traditie, nagelaten werk van Jef Diederen in collectie Museum van Bommel van Dam’ ook maakte ze een tijdlijn van de levensloop van de kunstenaar.

  Voor mee informatie over de tentoonstelling zie:

  www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/collectie-jef-diederen-venlo

  Gratis download:
  Ruimte scheppen met gevoel voor traditie Nagelaten werk van Jef Diederen in collectie Museum van Bommel van Dam Lies Netel, 2015 (PDF)

  Gratis download:
  Jef Diederen (1920-2009) Tijdlijn (PDF)

 • Tentoonstelling ‘Collectie Marianne van der Heijden’
  Marianne van der Heijden, ca. 1962, foto Leo van der Heijden
  Marianne van der Heijden, ca. 1962, foto Leo van der Heijden

  Van 27 januari tot en met 20 mei 2013 vond de tentoonstelling ‘Collectie Marianne van der Heijden’ plaats in Museum Bommel van Dam in Venlo. Lies Netel deed het kunsthistorische onderzoek voor deze tentoonstelling, stelde de tentoonstelling samen en schreef de bijbehorende catalogus.

  Kijk voor meer informatie op
  www.vanbommelvandam.nl

 • Stichting Joop Sjollema
  Joop Sjollema aan het werk, 1984, fotograaf onbekend
  Joop Sjollema aan het werk, 1984, fotograaf onbekend

  Lies Netel is een van de initiatiefnemers van de Stichting Joop Sjollema. Deze stichting is officieel opgericht op 7 juli 2011. De Stichting Joop Sjollema heeft als doel de bekendheid van de persoon en het werk van de kunstenaar Joop Sjollema (1900-1990) te bevorderen. Sjollema was tekenaar, schilder, grafisch ontwerper, maker van monumentale wandkunst, kunstcriticus en auteur. De stichting wil het complete oeuvre van Joop Sjollema inventariseren en een overzicht van zijn werk in boekvorm publiceren.

 • Tentoonstelling over de onbekend gebleven kunstenares Elga Eymer

  Elga EymerVoor Museum Elburg realiseerde Lies Netel een tentoonstelling over de onbekend gebleven kunstenares Elga Eymer (1908-2004). Haar oeuvre omvat monumentale wandkunst, enkele beeldhouwwerken en olieverfschilderijen.

  De tentoonstelling was te zien van 22 januari tot en met 6 juni 2011.

  Kijk voor meer informatie en openingstijden van het museum op www.museumelburg.nl

 • Een boek over twee bijzondere kunstprojecten van Wolfgang Ebert en Mercedes Engemann
  Voorzijde van de publicatie Mercedes & Wolfgang Ebert, Wolfgang Ebert, Mit Mutter, 2005, detail
  Voorzijde van de publicatie Mercedes & Wolfgang Ebert, Wolfgang Ebert, Mit Mutter, 2005, detail

  In 2010 schreef Lies Netel in opdracht van de Vriendenkring Herengracht 62 een boek over twee bijzondere kunstprojecten van Wolfgang Ebert en Mercedes Engemann: een serie van zestien grote olieverfschilderijen ‘26.5.’44 Transport aus Beregowo’ van Wolfgang Ebert (1927) en ‘Meer dan honderd Morfologische tekeningen’, die Mercedes Engemann (1922-1981) in de periode 1969-1972 realiseerde.

  Voor meer informatie over het boek of wilt u het boek Mercedes & Wolfgang Ebert bestellen klik dan hier.

  Lies Netel is coördinator van de Vriendenkring Herengracht 62. Klik hier voor meer informatie over de vriendenkring.

 • Tentoonstelling In het licht van … De Bergense School

  affiche-alkmaarLies Netel was als inhoudelijk deskundige betrokken bij de tentoonstelling In het licht van … De Bergense School geïnspireerd door Cézanne, van Gogh en Le Fauconnier in het Stedelijk Museum Alkmaar.

  Deze educatieve tentoonstelling legde het verband uit tussen Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Henrie Le Fauconnier en de schilders van de Bergense School aan de hand van de thema’s : licht, vorm en bezieling. De museumcollectie Bergense School van het Stedelijk Museum Alkmaar stond op de tentoonstelling centraal.

  De tentoonstelling was te zien van 1 mei t/m 5 september 2010.

  Kijk voor meer informatie op www.stedelijkmuseumalkmaar.nl