26.5.’44 Transport aus Beregowo

26.5.'44 Transport 2007
26.5.’44 Transport, 2007

In maart 2015 presenteerde de Vriendenkring Herengracht i.s.m. Castrum Peregrini en het Genootschap Nederland Duitsland de expositie ‘26.5.’44 Transport aus Beregowo een serie van dertien olieverf schilderijen van Wolfgang Ebert’. Tijdens de opening gaf Lies Netel een inleiding over de expositie en het leven van Wolfgang Ebert (1927). Als afsluiting was Lies Netel gespreksleider van een inhoudelijk programma n.a.v. de culturele betekenis van de schilderijenreeks ‘26.5.’44 Transport aus Beregowo ‘.
Zie voor meer achtergrond informatie:  www.castrumperegrini.org/26-5-44-transport-aus-beregowo-wolfgang-ebert

Tentoonstelling ‘Collectie Jef Diederen’

Unit 7 lade
Jef Diederen, Les sens commun 47, 2000, collectie Museum van Bommel van Dam

Van 28 januari tot en met 30 augustus 2015 vond de tentoonstelling ‘Collectie Jef Diederen’ plaats in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Lies Netel schreef voor de begeleidende catalogus het essay: ‘Ruimte scheppen met gevoel voor traditie, nagelaten werk van Jef Diederen in collectie Museum van Bommel van Dam’ ook maakte ze een tijdlijn van de levensloop van de kunstenaar.

Voor mee informatie over de tentoonstelling zie:

www.vanbommelvandam.nl/nl/nieuws/collectie-jef-diederen-venlo

Gratis download:
Ruimte scheppen met gevoel voor traditie Nagelaten werk van Jef Diederen in collectie Museum van Bommel van Dam Lies Netel, 2015 (PDF)

Gratis download:
Jef Diederen (1920-2009) Tijdlijn (PDF)